mua vé số trực tuyến người khác sẽ tìm thấy nó?

Câu trả lời là: không hẳn.

nền tảng xổ số chính thức

Vé xổ số được mua trên nền tảng xổ số chính thức, sau khi trúng giải cần phải được trao giải và kiểm tra danh tính. Do đó, hồ sơ mua vé và thông tin chiến thắng của nền tảng xổ số chính thức là công khai và minh bạch, và người khác có thể truy vấn thông tin chính thức để tìm hồ sơ mua vé của bạn.

nền tảng xổ số không chính thức

Đối với nền tảng xổ số không chính thức, tình hình phức tạp hơn. Những nền tảng này thường không lưu các hồ sơ mua sắm chi tiết và không yêu cầu xác nhận tên thật. Vì vậy, trừ khi bạn là người thắng cuộc và công khai thông tin, không ai có thể kiểm tra xem bạn đã mua vé số chưa.

lưu ý

Điều đáng chú ý là ngay cả việc mua vé số không chính thức trên nền tảng xổ số không chính thức không có nghĩa là việc đó là hợp pháp. Nền tảng xổ số không chính thức có thể là gian lận và gian lận, khuyến cáo mua một cách thận trọng.

kết luận

Mua vé số trên nền tảng xổ số chính thức, người ta có thể tìm thấy bạn sau khi trúng số. Mua vé không chính thức trên nền tảng xổ số không chính thức sẽ không ai có thể tìm thấy bạn trừ khi bạn trúng số và công khai thông tin.

nhãn

Mua vé số trực tuyến

Những người khác tìm thấy

Nền tảng xổ số chính thức

Nền tảng xổ số không chính thức

Gian lận

Gian lận