Mua thể thao giải thưởng trực tuyến?

trao đổi trên mạng

Hiện nay, hầu hết các trung tâm thể thao đều hỗ trợ các dịch vụ trao đổi giải thưởng trực tuyến. Các bước cụ thể là như sau:

Đăng nhập trang web chính thức của trung tâm thể thao.

Chọn tùy chọn trao giải.

Nhập thông tin xổ số (ví dụ: số, số tiền, cách trao giải).

Tải lên hình ảnh xổ số hoặc quét 2, 500; Thước.

Nộp đơn trao giải và chờ xem xét.

lưu ý

Khi trao giải trên mạng, hãy lưu ý những điều sau:

Hãy chắc chắn là xổ số còn nguyên và con số rõ ràng.

Hình xổ số được tải lên là hình ảnh rõ ràng.

Kiểm tra thông tin xổ số để chắc chắn rằng nó là chính xác.

Khi số tiền đó vượt quá một số tiền nhất định, có thể cần phải cung cấp chứng minh thư.

Giải thưởng trực tuyến của các trung tâm thể thao khác nhau có thể là một chút khác nhau, xin vui lòng đọc hướng dẫn chính thức.