xổ số có thể được bán trên Internet?

.

xổ số trong pháp luật của trung quốc

.

Theo quy định cấm cờ bạc của nước cộng hòa nhân dân trung quốc, cấm tất cả các hình thức cờ bạc, kể cả xổ số. Xổ số không được phép ở trung quốc.

.

bán vé số trực tuyến

.

khả năng hợp pháp của xổ số\n.

Mặc dù xổ số không được phép ở trung quốc, nhưng vì xổ số có thể gây quỹ lớn cho nhà nước, một số chuyên gia và học giả cho rằng việc hợp pháp hoá xổ số là khả thi. Đồng thời, với sự thay đổi trong chính sách nhà nước và sự phát triển của công nghệ Internet, việc hợp pháp hóa việc bán vé số trên mạng cũng có thể xảy ra.

.

kết luận

.

Nhãn: xổ số, bán hàng trực tuyến, hợp pháp, pháp luật, trung quốc\”

.