phát thông báo thưởng một lần cuối năm

Các nhân viên, xin chú ý.

Trong năm vừa qua, toàn bộ nhân viên đã làm việc chăm chỉ và đóng góp vô giá cho sự thành công của công ty. Để công nhận nỗ lực và sự cống hiến của mọi người, công ty quyết định thưởng một lần cuối năm.

số tiền thưởng

Số tiền thưởng một lần cuối năm sẽ dựa trên hiệu quả và đóng góp của mỗi nhân viên. Số tiền cụ thể sẽ được gửi qua email cho mỗi nhân viên.

thời gian phát hành

Tiền thưởng một lần cuối năm sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhân viên. Nhân viên có thể kiểm tra số dư tài khoản của họ qua ngân hàng trực tuyến hoặc máy ATM.

các lợi ích khác

Ngoài tiền thưởng một lần cuối năm, công ty sẽ cung cấp các lợi ích khác vào [ngày], bao gồm:

Một kỳ nghỉ lương

Tiền thưởng hiệu suất

Trợ cấp phúc lợi của nhân viên

Chi tiết cụ thể của những lợi ích này sẽ được gửi qua email cho tất cả nhân viên.

cảm ơn bạn

Công ty cảm ơn tất cả nhân viên đã làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình. Đó là những nỗ lực của tất cả mọi người đã giúp chúng tôi đạt được những thành tựu tuyệt vời trong năm vừa qua. Chúng tôi mong được tiếp tục thành công với các bạn trong tương lai.

nhãn:

Tiền thưởng cuối năm

Tiền thưởng một lần

Phần thưởng nhân viên

Phúc lợi xã hội