Trước hết, chúng ta cần biết rằng việc nộp thuế sau khi trúng thưởng không phải là một lựa chọn, mà là một điều luật. Theo quy định luật thuế thu nhập cá nhân của cộng hòa nhân dân trung quốc, người thắng cuộc phải trả thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm số tiền thắng cuộc.

số tiền thắng giải càng cao, tỷ lệ thuế càng cao

Theo luật thuế, số tiền thắng giải càng cao, thì tỷ lệ thuế càng cao. Ví dụ, nếu số tiền thắng không vượt quá 1000 đô la, thì tỷ lệ thuế là 10%. Nếu số tiền thắng là hơn 1000 nhân dân tệ nhưng không quá 5000 nhân dân tệ, thì tỷ lệ thuế là 20%; Nếu số tiền thắng là hơn 5000 đô, thì thuế sẽ là 30%.

chú ý mức thuế thu nhập cá nhân

Điều đáng chú ý là thuế thu nhập cá nhân cũng có một ngưỡng cửa. Không cần phải trả thuế thu nhập cá nhân nếu số tiền thắng cuộc không quá 800. Nhưng nếu số tiền thắng được hơn 800 đô thì phải trả thuế cá nhân theo luật thuế.

Làm thế nào để trả thuế thu nhập cá nhân

Nếu bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân sau khi trúng giải, bạn có thể đóng thuế theo hai cách. Một là đi trực tiếp đến cục thuế địa phương để trả tiền thuế, hai là đi qua ngân hàng trực tuyến hoặc các nền tảng thanh toán bên thứ ba như alipay.